Lê Hoàng Hải Anh-8.0 IELTS

LÊ HOÀNG HẢI ANH-8.0 IELTS

Former student of Gà bới-Chim non 2 + Gà chiến 1.

IELTS OVERALL BAND SCORE:

8.0 (8.5 Reading, 8.5 Listening, 7.0 Writing, 7.0 Speaking)