Lê Hoàng Hải Anh-8.0 IELTS

LÊ HOÀNG HẢI ANH-8.0 IELTS

Former student of Gà bới-Chim non 2 + Gà chiến 1.

IELTS OVERALL BAND SCORE:

8.0 (8.5 Reading, 8.5 Listening, 7.0 Writing, 7.0 Speaking)
 

Nguyễn Vân Anh-8.0 IELTS

NGUYỄN VÂN ANH-8.0 IELTS

Former student of Gà chọi 4

IELTS OVERALL BAND SCORE:

8.0 ( 9.0 Listening, 8.5 Reading)

Phạm Thị Vân Anh-7.5 IELTS

PHẠM THỊ VÂN ANH-7.5 IELTS

Former student of Gà chiến 5.

IELTS OVERALL BAND SCORE:

7.5 (8.0 Reading, 8.5 Listening, 7.0 Writing, 6.5 Speaking)
 

Nguyễn Thị Linh Chi-8.0 IELTS

NGUYỄN THỊ LINH CHI-8.0 IELTS

Former student of Gà chiến 5.

IELTS OVERALL BAND SCORE:

8.0 (8.5 Reading, 8.5 Listening, 7.0 Writing, 7.0 Speaking)
 

Đặng Hoàng Lan-7.5 IELTS

ĐẶNG HOÀNG LAN-7.5 IELTS

Former student of Gà chiến 6.

IELTS OVERALL BAND SCORE:

7.5 (8.5 Reading, 9.0 Listening, 6.5 Writing, 6.5 Speaking)
 

Chu Phương Cúc-8.0 IELTS

CHU PHƯƠNG CÚC-8.0 IELTS

Former student of Gà chiến 5.

IELTS OVERALL BAND SCORE

8.0 (9.0 Reading, 7.5 Listening, 7.0 Writing, 8.0 Speaking)
 

Nguyễn Thảo Linh-7.5 IELTS

NGUYỄN THẢO LINH-7.5 IELTS

Former student of Gà chiến 3.

IELTS OVERALL BAND SCORE:

7.5 (8.5 Reading, 7.5 Listening, 6.5 Writing, 8.0 Speaking)

Ngô Thị Phương Thảo-8.0 IELTS

NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO-8.0 IELTS

Former student of Gà chiến 5.

IELTS OVERALL BAND SCORE:

8.0 (8.5 Reading, 8.0 Listening, 7.5 Writing, 8.0 Speaking)