Tổng hợp các bài trả lời mẫu SPEAKING PART 1

Mặc dù mình đã share hết các bài trả lời mẫu ở phần MODEL ANSWER cho IELTS SPEAKING PART 1 nhưng nhiều bạn có thể khó theo dõi nên mình tổng hợp thành sách cho các bạn tiện theo dõi và tham khảo trong quá trình ôn luyện nhé!
Sách này của mình học sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu các bạn kết hợp học thêm từ mới trong quyển RECENT ACTUAL TEST cho SPEAKING và Hệ thống từ mới do chính mình + người bạn Mỹ biên soạn và thu âm.

Link sách tổng hợp bài mẫu PART 1:
http://tinyurl.com/jhaocw3

Link sách RECENT ACTUAL TEST bản NÉT căng do mình scan ra:
http://tinyurl.com/z33874a

Link hệ thống học từ mới trên MEMRISE do mình biên soạn và thu âm:

http://www.memrise.com/course/715122/ielts-speaking-recent-actual-test/

Enjoy!