Những khóa học khai giảng tháng 10/2017 tại GC

Gà chọi 20Thời gian học: 7:00 pm -9:00 pm thứ 2, 4, 6Lịch khai giảng dự kiến: 09-10/2017  Địa chỉ: tầng 8 tòa nhà HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM, số 18 Dương Đình Nghệ, Hà Nội (ngay sau tòa KEANGNAM)Lớp này còn 2 slots duy nhất bạn nào quan tâm thì đăng ký nhé.THÔNG TIN LỚP...

Bài mẫu cho đề thi viết TASK 2 kỳ thi ngày 8-6-2017 tại BC và IDP Việt Nam

Some people say that it is possible for a country to be both economically successful and have a clean environment. Others disagree. Discuss both view and give your opinion.INTRODUCTION:I totally agree that it is feasible / viable for a nation to achieve economic growth while maintaining a clean environment. However, I understand why many people think that economic success/prosperity and a clean en...

A PERSON YOU WERE FRIENDLY TO BUT DID NOT LIKE HIM/HER

A PERSON YOU WERE FRIENDLY TO BUT DID NOT LIKE HIM/HERDescribe a person you were friendly to although you did not really like him or her.- who this person was- when and where it happened- what the situation was- why you didn't like this person- and explain why you were friendly to this personMODEL ANSWER:I'm going to talk about my ex-coworker, XXX, who I didn't enjoy working with but w...

How to approach IELTS Writing Task 2

Để đạt được điểm cao cho kỳ thi Viết, bạn cần chú ý những điều sau:I - Nắm được các dạng và cách giải quyết CHUNG và RIÊNG cho từng dạng. Vì sao mình bảo là CHUNG và RIÊNG?CHUNG là vì nhiều dạng hỏi khác nhau nhưng cách tiếp cận lại giống nhau đến >90%. Ví du: Dạng balanced essay...

Tổng hợp các bài trả lời mẫu SPEAKING PART 1

Mặc dù mình đã share hết các bài trả lời mẫu ở phần MODEL ANSWER cho IELTS SPEAKING PART 1 nhưng nhiều bạn có thể khó theo dõi nên mình tổng hợp thành sách cho các bạn tiện theo dõi và tham khảo trong quá trình ôn luyện nhé!Sách này của mình học sẽ...

BIRDS

1. What is your favorite bird?Well, I'm partial towards hummingbirds/hummers, very tiny and amazing creatures that often live in tropical forests like Amazon forest in South America. I really like them because they have beautiful feather and can fly in a very unique way, especially while sucking nectar with their curbed small beaks. You know, with the size of a coin, they can flap their wings...